Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Perdana University

Malaysia Research and Education Network (MYREN)

Malaysia Identity Federation and Access Management (MyIFAM)